Таблети и Смартфони \ Индустриални телефони

CFON640 5" industri
al portable
936,00 лв. с ДДС

Вижте повече...
CFON640F 4.3" handhe
ld PDA
936,00 лв. с ДДС

Вижте повече...
Zebra TC25 Rugged Sm
artphone
1 081,10 лв. с ДДС

Вижте повече...
Zebra TC25 4G Rugged
Smartphone
1 210,60 лв. с ДДС

Вижте повече...
Unitech EA600 Mobile
Computers
1 335,40 лв. с ДДС

Вижте повече...
EDA50 Honeywell Scan
pal
1 876,40 лв. с ДДС

Вижте повече...
EF400 Windows 10 IoT
2 215,20 лв. с ДДС

Вижте повече...
EF500R Touch Compute
rs
3 552,60 лв. с ДДС

Вижте повече...
Panasonic FZ-F1 Rugg
ed Tablet
3 670,70 лв. с ДДС

Вижте повече...