ЮПС \ Опции и Аксесоари

CHASSIS, 1U, 4 CHANN
ELS, FOR REPLACEABLE
53,75 лв. с ДДС

Вижте повече...
ProtectNet 9 Pin Ser
ial / DCE
56,56 лв. с ДДС

Вижте повече...
ProtectNet 9 Pin Ser
ial / DTE
56,56 лв. с ДДС

Вижте повече...
Power Cord, 10A, 100
-230V, C13 to C14
58,67 лв. с ДДС

Вижте повече...
Аксесоар EATON Inter
face cable for IBM i
68,03 лв. с ДДС

Вижте повече...
PWR CORD, 16A, 100-2
30V, 2', C19 TO C20
72,76 лв. с ДДС

Вижте повече...
APC NetBotz Dry Cont
act Cable - 15 ft.
84,49 лв. с ДДС

Вижте повече...
Аксесоар за захващан
е на антени, Ubiquit
89,52 лв. с ДДС

Вижте повече...
Power Cord, 16A, 100
-230V, C19 to C20
96,23 лв. с ДДС

Вижте повече...
19" CHASSIS, 1U, 24
CHANNELS, FOR REPLAC
102,80 лв. с ДДС

Вижте повече...