Контрол на достъпа \ Контролери

Switch2 control unit
183,46 лв. с ДДС

Вижте повече...
Switch2 controller a
nd 1A PSU in black p
214,03 лв. с ДДС

Вижте повече...
Net2 nano 1 door acc
ess control unit
406,90 лв. с ДДС

Вижте повече...
Net2 nano 1 door ACU
in plastic housing
437,47 лв. с ДДС

Вижте повече...
Easyprox compact
437,47 лв. с ДДС

Вижте повече...
Net2 1 door access c
ontrol unit
498,62 лв. с ДДС

Вижте повече...
Net2 1 door ACU in p
lastic housing
529,20 лв. с ДДС

Вижте повече...
Net2 nano with 2A PS
U in plastic cabinet
559,78 лв. с ДДС

Вижте повече...
Net2 plus 1 door acc
ess control unit
590,35 лв. с ДДС

Вижте повече...
Net2 1 door ACU with
2A PSU in plastic c
651,50 лв. с ДДС

Вижте повече...